(TUCSAP) kapsamında İzmir Dikili TDİOSB Projesine ilişkin Altyapı Ve Jeotermal Isıtma Sistemi Yapım İşlerinin Yönetimi Ve Kontrollüğü Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (P175011) için Danışmanlık Hizmeti Alımı

Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında “İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Altyapı Ve Jeotermal Isıtma Sistemi Yapım İşlerinin Yönetimi Ve Kontrollüğü Danışmanlık Hizmeti Alımı” için uygun danışmanlık firmaları, adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet edilmektedir.

Danışmanlık Firmasının seçimi, Dünya Bankası Satınalma Düzenlemeleri Danışmanlık Kılavuzunda belirtilen “Danışmanın Niteliklerine ve Maliyete Dayalı Seçim Yöntemi (QCBS)” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

İlgi bildirimlerinin, 04.07.2024 tarihi saat 16:00’a kadar işin  adı ve CS.TRGM.CS3.1-04 referans numarasının yazılarak, kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen adrese elden/kurye veya ile ulaştırılması gerekmektedir.

Adres:

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161, 06800, Yeni Bina 11. kat Çankaya/ANKARA

Telefon:

0 312 258 80 00

Not: İlana ilişkin detaylı bilgi için www.tarimorman.gov.tr veya https://tucsap.tarimorman.gov.tr/ adresinde duyurular kısmını lütfen ziyaret ediniz.

Ek 1: İş Tanımı (34 Sayfa)

Ek 2: İlgi Bildirimine Davet Metni (3 Sayfa)

İlgili ihaleye dair detaylara ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1999/tucsap-Kapsaminda-Izmir-Dikili-sera-Tdiosb-Projesine-Iliskin-Altyapi-Ve-Jeotermal-Isitma-Sistemi-Yapim-Islerinin-Yonetimi-Ve-Kontrollugu-Danismanlik-Hizmeti-Alimi-Isi