İzmir Organize Sanayi Bölgeleri Yeşil ve Temiz Gelecek için Bir Araya Geldi

BEST For Energy Projesi kapsamında, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi için strateji geliştirme amacı ile düzenlenecek 6 adet odak grup toplantısının üçüncüsü “Organize Sanayi Bölgelerinde Geleceği Planlama – Yeni Dönemde Ticaret ve Yatırım” teması ile İzmir’de yer alan Organize Sanayi Bölgeleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma, Bağyurdu, Kemalpaşa, Menemen Plastik İhtisas, İzmir Pancar, Tire ve Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.
Toplantıda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin ön plana çıktığı yeni dönemde; organize sanayi bölgelerinin ve bölge yatırımcılarının gelecek planları, yeşil OSB yatırımları, OSB’lerin temiz teknoloji için yakın gelecekte üyelerine sunacakları hizmetler ve planları ve bu hizmetleri nasıl finanse edecekleri detaylı bir şekilde değerlendirilerek; katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda özellikle OSB’lerde yer alan sanayicilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili daha fazla bilgilendirilmesi ve yeni döneme sanayicilerin hazırlanması konusunda OSB’lerin de yeni hizmetler kurgulamasının önemi değerlendirildi. Bunun yanı sıra, yeşil OSB yatırımlarının hızlandırılmasının ve uluslararası finansmana erişimin artacağı konusu irdelendi. İzmir Kalkınma Ajansı’nın Mavi ve Yeşil Büyüme stratejisinin amaçlarının ele alındığı toplantıda, İzmir’in temiz bir gelecek için tek vücut olarak hareket etmesinin önemi vurgulandı.