Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İstinat Duvarı Yapım İşi

​T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi ( P175011)

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İstinat Duvarı Yapım İşi

Küçük Yapım İşleri için

Teklife Çağrı

(Tek Zarflı İhale Süreci)

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi

Sözleşme Başlığı: Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İstinat Duvarı Yapım İşi

İşveren: Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi

İşveren Adına İhaleyi Yapan: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

İkraz No./Kredi No./ Hibe No.:TR-9372

RFB Referans No.: W.TRGM.CS3.1-03

TUCSAP Projesi Kapsamında “3.1. Bahçe bitkileri üretiminde iklim direncinin, üretkenliğin ve kaynak kullanım verimliliğinin güçlendirilmesi” alt bileşenine ait   “Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi İstinat Duvarı Yapım İşi”ne yönelik uygun firmalar teklifte bulunmaya davet edilecektir.

İhale, Dünya Bankası’nın “Kasım 2020 versiyon tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde” belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

Tekliflerin, 03.07.2024 tarihi saat 14:00’a kadar işin  adı ve W.TRGM.CS3.1-03 referans numarasının yazılarak, kapalı zarf içinde aşağıda belirtilen adrese elden/kurye veya ile ulaştırılması gerekmektedir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı 11.Kat

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:161 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 258 81 00

[email protected]

[email protected]

Web Sitesi: https://tucsap.tarimorman.gov.tr,  www.tarimorman.gov.tr

Teklife Çağrı Metni ve Değerlendirme Ve Yeterlilik Kriterlerine ilgili web sitelerinden ulaşılabilir.

Ek 1: Değerlendirmeve Yeterlilik Kriterleri (16 Sayfa)

Ek 2: Teklife Çağrı (2 Sayfa)

İlgili ihaleye dair detaylara ulaşmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/2001/tucsap-Kapsaminda-Izmir-Dikili-sera-Tdiosb-Projesine-Iliskin-Dikili-Tarima-Dayali-Ihtisas-Sera-Organize-Sanayi-Bolgesi-Istinat-Duvari-Yapim-Isi