Bergama Ticaret Odası’nda Kooperatiflerle Toplantı Yapıldı

07.11.2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluş onayı verilen, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi tarafından ortaklaşa kurulan İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (Dikili TDİOSB) ilk bilgilendirme toplantısı 07 Şubat 2020 tarihinde Bergama’da yapıldı.

Bergama Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dikili Kaymakamlığı ve Dikili Belediyesi, Dikili ve Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İzmir Ziraat Odası, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası, Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet Üyeleri,  İzmir ilindeki Bitkisel Üretim Kooperatifleri, Dikili ve Bergama’daki potansiyel yatırımcılar ve sera üretimi yapan firmalar katıldı.

Katılım gösteren kooperatif, potansiyel yatırımcı ve sera üretici sayısının 100’ü geçtiği toplantıda açılış konuşmalarını Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret ÜRPER, Dikili Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Dikili Kaymakamı Alper Faruk GÜNGÖR, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ yaptı.

TDİOSB’ler Daire Başkanı Deniz ORUÇ Türkiye’nin tarımsal kalkınma ve katma değeri yüksek tarımsal ürün üretiminde Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin dikkatini çekti. Ülkemizde kurulan 21 TDİOSB’nin 6 adedinin sera TDİOSB olduğunu, bunlardan Ağrı Diyadin ve Denizli Sarayköy’ün jeotermal ısıtmalı olduğunu, Dikili TDİOSB’nin İzmir’in ilk, ülkemizin en büyük sera ve jeotermal ısıtmalı TDİOSB olma niteliğini taşıyacağını vurguladı.

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret ÜRPER, Dikili Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Dikili Kaymakamı Alper Faruk GÜNGÖR de söz konusu yatırımın İzmir’in kuzeyinde yeni bir çekim merkezi yaratacağını, jeotermal kaynağın sürdürülebilir ve yenilebilir bir yöntemle seracılık faaliyetlerinde kullanılacağını belirtirken “3 milyon m2 büyüklüğe sahip Dikili TDİOSB’de modern, otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80.000 ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretiminin yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulacağı, 3.500 kişiye istihdam sağlanacağı, Dikili örtü altı yaş ve sebze üretiminin ülkemizdeki en önemli merkezi olacağı bilgisini verdi.

Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman ÖĞMEN “İzmir’de ortak proje yürütme kültürünün oluşması açısından Dikili TDİOSB’nin son derece önemli olduğunu, beş adet oda, borsa ve birliğin yürütmekte olduğu ilk proje olduğunu” vurguladı.

“Bu birlikteliğin üzerlerine önemli bir sorumluluk yüklediğini” belirten ÖĞMEN “İzmir’de bir TDİOSB kurmak için Kasım 2018’de kolları sıvadıklarını, ilk olarak Dikili TDİOSB’yi kurduklarını, kuruluş sürecinde, kurucu ortaklar arasında yer alan oda, borsa ve birliklerinin üyelerine duyuru yapmak suretiyle ön taleplerin toplandığını, toplamaya devam edildiğini, Dikili TDİOSB’nin kuruluş tüzel kişiliği kazandıktan sonra ilk toplantının Bergama’da yapmakta olduklarını, üretici kooperatiflerinin, Dikili ve Bergama’daki yatırımcı ve seracıların projeye katılımını oldukça önemsediklerini, projeyi onlara aktarmak amacıyla ilk bilgilendirme toplantısını bu yörede yaptıklarını” dile getirdi. Ayrıca TDİOSB ‘nin iyi bir kooperatif örneği olacağını söyledi.

Sürdürülebilir ve yenilebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiyi bilimsel ve çevresel açıdan en doğru şekilde kullanarak, modern ve teknolojik sistemlerle, iyi tarım örnekleriyle, katma değeri yüksek, ihracat odaklı sebze ve meyve üretimini hedeflediklerini belirten Ali Osman ÖĞMEN “Dikili’nin modern sera kümelenmesinde dünya çapında önemli bir hale gelmesi için çalışacaklarını, sadece üretim odaklı olmayacaklarını, yeni ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir eko sistem oluşturmanın peşinde olduklarını, üretilen ürünlerin en iyi fiyat ve pazarla buluşabilmesi için ortak pazarlama faaliyetlerini sürdüreceklerini, tüm altyapı çalışmalarını 3 yıl içerisinde bitirilmesi gibi kendilerine iddialı bir hedef koyduklarını” dile getirdi.

Toplantıya katılanların soru ve verilen cevaplarla projenin detaylarının tartışılmasının ardından katılımcılarla birlikte Dikili İlçesi İsmet paşa Mahallesindeki 3 milyon m2 büyüklüğündeki Dikili TDİOSB arazisi inceleme gezisi düzenlenerek, tanıtım ve bilgilendirme etkinliğine son verildi.