(TUCSAP) İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)

İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı

Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında “İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi” için uygun danışmanlık firmaları, adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet edilmektedir. İlgi bildirimlerinin son teslim tarihi 08.11.2023 tarihi saat 16:00’dır.

İlgi Bildirimine Davet Metnine, İş Tanımına ve İlanın Detaylarına ulaşmak için tıklayınız; https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1897/tucsap-Izmir-Dikili-Tarima-Dayali-Ihtisas-Organize-Sanayi-Bolgesi-Projesine-Iliskin-Cevresel-Ve-Sosyal-Etki-Degerlendirme-Raporu-Paydas-Katilim-Plani-Ve-Yukleniciler-Icin-Alt-Yonetim-Planlari-Hazirlanmasi-Icin-Danismanlik-Hizmeti-Alimi