OSBÜK Ege Bölge Toplantısı

Dikili Sera TDİOSB’den 3 Öneri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin başkanlığında, organize sanayi bölgelerinin Yönetim Kurulu Başkanlarının, Başkan Vekillerinin ve Bölge Müdürlerinin katılımıyla “Ege Bölge Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya kurumumuzu temsilen katılan Dikili Sera TDİOSB Müdürü Dr. Hitay Baran, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Dr. Baran, TDİOSB’ler hakkında beklentilerini çözüm önerilerini 3 madde halinde sıraladı.

 

TEŞVİKTE SERA PARSEL EŞİTSİZLİĞİ

Sera TDİOSB’ler içerisindeki teşvik yönünden sera ve sanayi parselleri eşitsizliğin giderilmesine dair öneride bulunan Dr. Baran, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca asgari 5 milyon TL değerinde modern, teknolojik ve 25.000 metrekare sera yatırımları ‘öncelikli yatırımlar’ kapsamında 5. bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Yatırımcılar Dikili, Kınık ve Bayındır TDİOSB projelerimizde bu teşvikten faydalanabileceklerdir. Ancak TDİOSB’lerimiz içinde sadece teknolojik seralar değil aynı zamanda tarımsal sanayi tesisleri de kurulmaktadır. Bu tesisler aynı derece teşvik sisteminden şu an yararlanamamaktadır. Tarımsal sanayi parsellerin de 5. Bölge teşvikten yararlanması için TDİOSB bulunan ilçelerimizin ya alt bölge teşviklerinden faydalanan ilçeler kapsamana alınmalı ya da mümkünse onlar da direk 5. Bölge teşviklerden yararlanmalıdır” dedi.

 

ELEKTRİK ENERJİSİNDE İHTİYAÇ FAZLASI GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETİNE SATILMALI

İkinci önemli konunun ise TDİOSB’lerde, GES ve RES’ten elde edilen TDİOSB’nin iç tüketim fazlası olan elektrik enerjisinin görevli tedarik şirketine satılması izninin verilmesi olduğuna dikkat çeken Dr. Baran şöyle devam etti:

“OSB Uygulama Yönetmeliği’nde 16.04.2020 tarihinde yapılan değişiklik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde 09.05.2021 tarİh ve 31479 Resmi Gazete ile yapılan değişiklik ile OSB parsellerinde; parsel alanlarının % 25’ne kadar olan alanlarda GES tesislerinde tesislerinde üretilen enerjinin, tesiste tüketilmeyen ihtiyaç fazlası olanı için görevli tedarik şirketine satılmasına olanak sağlanmıştır. Aynı şekilde TDİOSB’lerde iç tüketimine yönelik ihtiyacı olan elektrik enerjisini GES veya RES ile üretirken, TDİOSB iç tüketiminin fazlası olan enerjinin görevli tedarik şirketine satılmasına olanak sağlanmalıdır. Örnek olarak kendisine enerji kaynağı olarak yenilebilir enerji kaynaklarını hedefleyen İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB tüm sera parsellerine ulaştırması gereken sıcak su ve kullanma suyunun çıkartılması, dolaştırılması, sokak aydınlatması vb. iç tüketimine yönelik elektrik ihtiyacını karşılamak için teknik hizmet altyapı alanlarında GES ve RES kurmayı planlamaktadır. GES ve RES gibi yenilebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisinin iç tüketimden sonraki ihtiyaç fazlasını görevli tedarik şirketine satmayı hedeflemektedir. Bunun için EPDK’nın bir düzenleme yapması beklenmektedir”

 

TDİOSB’LER YEŞİL OSB’YE DAHİL EDİLMELİ

OSB Programı kapsamına TDİOSB’lerin katılmasına yönelik önerilerinin de olduğunu ifade eden Dr. Baran, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yeşil OSB yönetmeliği çıkartılacağı ve bahse konu yönetmelik kapsamına Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TDİOSB’lerin dahil edilmeyeceği bilgisi edinilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB’ler ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TDİOSB’ler ayrı düşünülmemeli. Yeşil OSB yönetmeliği, OSB’leri ve TDİOSB’leri kapsayıcı bir şekilde düzenlenmeli” diye konuştu.