Dikili Sera TDİOSB YK Başkanı Ali Osman Öğmen “Özgür Coşkun ile Sektör” Programına Konuk Oldu

Öğmen, Avrupa’nın en büyük sera kümelenmesi Dikili Sera TDİOSB’nin, yenilenebilir enerji kullanımı ve AR-GE paylaşımıyla örnek bir model de olacağını söyledi. Öğmen “Amacımız katma değeri yüksek ürün üretmek. Ama bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen ürünleri de işleyebileceğiz. Hizmetimiz tüm tarımsal ve bitkisel üretime açık olacak. Her türlü ürünü işleyerek katma değeri yüksek hale getireceğiz” dedi.