Sıkça Sorulan Sorular

1- SERALARDA ÜRETİM KONUSUNDA SERBEST MİYİZ?
Yatırımcılarımız Yaş sebze meyvenin her türlü ürünü üretilebilirler.

2- SERA VEYA SANAYİ PARSELİNİ ŞU AŞAMADA SEÇEBİLİYOR MUYUZ?
Hayır. Şu aşamada sadece talepler toplanıyor. Vaziyet ve imar planlarımıza uygun olarak sizin talebinize en uygun parsellerin verilmesi için çaba sarf edilecektir.

3- SERA VE SANAYİ PARSELLERİ İÇİN BELİRTİLEN YAKLAŞIK MALİYETLERE ARSA PAYI DAHİL MİDİR?
Evet dahildir.

4- SERA PARSELLERİ İÇİN M2’Sİ 150,00-TL, SANAYİ PARSELLERİ İÇİN M2’Sİ 200,00-TL YAKLAŞIK MALİYET RAKAMI BİLDİRİLDİ. BU FİYATLAR KESİN MİDİR?
Bu bedel geçici satış bedelidir. Kesin satış bedeli tüm altyapı imalatları tamamlanıp faaliyete geçince tespit edilir. Size iletilen maliyetler ön fizibilite çalışmasıyla belirlenmiştir. Onay aşamasında olan imar planları sonrasında, altyapı uygulama projeleri hazırlanarak ihaleye esas keşif ve metraj çalışmaları yapılacaktır. Anahtar teslim alt yapı ihalesi sonrasında daha net değer elde edilecektir. Tahmini olarak bu rakam Mart 2021’deki ihale sonrasında netleşecektir. Bu bedel geçici satış bedelidir. Kesin satış bedeli tüm alt yapı imalatları tamamlanıp faaliyete geçince tespit edilir.

5- YAKLAŞIK M2 MALİYETLERİNE HANGİ İMALATLAR DAHİLDİR?
Arsa payı, genel idari işlemler, altyapı imalatları ve jeotermal araştırmaların öngörülen kısımları dahildir. Isı merkezi, jeotermal kuyular, güneş enerji panelleri ve rüzgar tribünleri, bölge müdürlüğü idari bina, labarotuarlar ve diğer üst yapılar dahil değildir. OSB Uygulama yönetmeliğine göre Parsel metrekare birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’lerde her yeni, ilave yatırım gideri ve cari giderin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı tarihten itibaren her bir gider kaleminin harcama tarihi dikkate alınarak arsa satış bedelinin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek elde edilen toplam tutarın, toplam sera ve sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır.

6- DİKİLİ TDİOSB BAKANLIK YATIRIM PROGRAMINA DAHİL OLMAYACAK MI?
Şu an için Bakanlık yatırım programına dahil olunması düşünülmemektedir. Yatırım programına dahil olunması halinde yatırımın tamamlanma süresi ve uzun vadede maliyetin çok daha fazla olma ihtimali yüksektir.

7- SERA PARSELLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR?
Mart 2021’de altyapı projelerinin tamamlanarak alt yapı uygulama ihalesine çıkartılması planlanmaktadır. Altyapı işleri için gerekli bütçenin oluşturulması halinde tüm altyapı çalışmalarının 2023 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.

8- 15.12.2020 SON ÖDEME TARİHİNDEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR NE ZAMAN NETLEŞECEKTİR? PARSEL ALAMAYANLARIN İADESİ NASIL YAPILACAK?
29.01.2021 tarihine kadar başvurular netleştirilecek ve parsel ön tahsis sözleşmesi imza sürecine geçilecektir.
Parsel ön tahsisi yapılmamış/yapılamamış müracaatlardan alınan ön kayıt ücreti Ziraat Bankasında açılan vadeli hesapta tutulacak ve masraflar düşüldükten sonra hesapta kaldığı süre boyunca Ziraat Bankası’nda işleyen faizi ile iade edilecektir.

9- JEOTERMAL KAYNAK ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADADIR?
Jeotermal kaynağın açığa çıkartılması ve var olan kuyulardaki jeotermal kaynağın tek elden yönetilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Altyapı çalışmaların bitirilmesine eş zamanlı olarak jeotermal kaynağın da temin edilmesi hedeflenmektedir.

10- JEOTERMAL KAYNAK DIŞINDA ENERJİ KAYNAKLARIMIZ MEVCUT MUDUR?
Evet mevcut, Jeotermal kaynağıma ek olarak TDİOSB alanı içinde Termal ısı elde edip seralarda ısınma amaçlı Güneş Enerjisi Santrali, İç tüketim elektrik ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik Rüzgar Enerjisi, yatırımcılarımızın bitkisel ve diğer atıklarını değerlendirmek üzere de Biokütle tesis alanımız planlanmıştır. Ayrıca yedek enerji olarak doğalgazın TDİOSB alanımıza getirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.

11- ÖNCE BAŞVURU YAPMANIN VE PARA YATIRMANIN BİR ÖNCELİĞİ VAR MIDIR?
TDİOSB alanımız 50 adet sera parseli ve 33 adet sanayi parseli ile sınırlıdır. Taleplerin bu arzdan fazla olması durumunda kriterleri sağlayanlar arasında parsel tahsisi başvuru önceliği esas alınarak yapılacaktır. Aynı güne denk gelen müracaatlar kura yoluna gidilecektir.

12- PARA YATIRMAMIZA VE BAŞVURU YAPMAMIZA RAĞMEN PARSEL ÖN TAHSİSİ ALAMAMA İHTİMALİMİZ VAR MI?
Bölgemizin 50 adet sera parseli ve 33 adet sanayi parseli ile sınırlı olması sebebiyle bu sayılardan fazla gerçekçi (spekülatif olmayan) talebin olması halinde geç yatıranlara maalesef parsel ön tahsisi yapılamayacaktır. Bu nedenle başvuru tarihinde öncelik önemlidir.

13- BAŞVURU ZAMANINDA ÖDEMEYİ YAPTIKTAN SONRA GERİ ÖDEME NASIL OLACAKTIR?
Peşinat olarak yapılan %25’lik ödeme dışında geriye kalan kısım altyapı imalatı süresi boyunca (yaklaşık 2,5 yıl) aylık eşit taksitler halinde ödenecektir. Net taksit süresi belirlenerek yatırımcılarımıza bildirilecektir.

14- ALTYAPI DIŞINDA BAŞKA BİR ÖDEME YAPILACAK MIDIR?
Altyapı dışında ısı merkezi, jeotermal kuyular, güneş enerji ve rüzgar tribünler, bölge müdürlüğü idari bina ve üst yapılar için fizibilite çalışmalarına göre imalatların maliyetlerin ödemeleri doğabilecektir.

15- NE ZAMAN ÜRETİME GEÇEBİLECEĞİZ?
Gerekli bütçenin tedarik edilerek altyapının tamamlanması ve parsellerin teslimi 2023 yılıdır. 2023 yılından itibaren bir yıl içerisinde ruhsata başvurma iki yıl içerisinde de sera / tarımsal sanayi tesisi yatırımı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

16- PARSEL ÖN TAHSİS SÖZLEŞMESİ YAPANLAR SÜREÇ İÇERİSİNDE VAZGEÇEBİLECEKLER Mİ? BAŞKASINA SATIŞ YAPABİLECEKLER Mİ?
Ön tahsis sözleşmesi ile parsel almaya hak kazanıp tapusunu alan yatırımcılar tesisini kurup üretime geçmeden başkalarına satamaz veya kiraya veremez. Ancak süreç içerisinde yatırımdan vazgeçen olur ise parselini Dikili TDİOSB’ye o ana kadar vermiş olduğu paranın yeniden değerleme oranı karşılığında iade edebilir.

İletişim Formu