MÜTEŞEBBİS HEYET VE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN ALİ OSMAN ÖĞMEN’İN PROJEMİZ & ÇİFTÇİ VE KOOPERATİFLER ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK MESAJI

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgemizin kurucu ortakları arasında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi bulunuyor.

Bu ortaklık yapısının temel amacı birlikte hareket kültürüyle İzmir’e yakışan projeleri hayata geçirmek ve özellikle tarım sektörüne yönelik projeler geliştirerek hem istihdamı hem de tarımsal üretimi artırmak.

2019 yılı Ocak ayında başladığımız çalışmalar neticesinde İzmir-Dikili Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı) Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu 07.11.2019 tarihinde gerçekleşti Dikili TDİOSB Türkiye’nin 21. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişilik kazandı.

İzmir ili Dikili ilçesi jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin bir ilçemiz. Bu nedenle ilçede neredeyse 20 yılıdır jeotermal kaynaklarla ısıtmalı sera yatırımları bulunuyor. Bölgeye sürekli yeni üreticiler gelmeye devam ediyor, ülke tarımına değer katıyor, yarattığı istihdamla bölge halkına önemli katkı sağlıyor. Bu tesisler bölgede işsizlikle mücadele eden halkın iş kapısı haline gelmiş ve bölgede özellikle kadın istihdamında önemli bir rol üstlenmiş durumda.

Küçük ölçekli işletme ve Kooperatiflere öncelik verildi. Sürekli olarak bilgilendirme yapılarak kooperatif olarak yatırımın önemi belirtildi. Bu kapsamda ilk toplantı Kooperatifler, Ziraat Odaları ve Ziraat Mühendisleri Odası ile yapıldı.

Çalışmalarımızın en başından itibaren sürekli olarak kooperatiflere proje ortağı olma veya projenin içinde yer almalarına yönelik bilgilendirmeler yaptık. İlimizdeki tüm tarım kooperatiflerine resmi yazıyla davette bulunduk, tek tek arayarak toplantılarımıza davet ettik.

Dikili TDİOSB ilk geniş katılımlı toplantısını 07.02.2020 tarihinde Bergama Ticaret Odası’nda tarımsal üretim yapan Birlik, Oda ve Kooperatiflerle yaptı. Toplantıya İzmir’deki tüm tarımsal üretim yapan Birlik, Oda ve Çiftçi Kooperatifleri yazılı olarak toplantıya davet edildi. Bu toplantı o tarihli haberlerde geniş yer buldu.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dikili Kaymakamlığı, Dikili Belediyesi, Dikili ve Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İzmir Ziraat Odası, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası, Dikili ve Bergama’daki sera üretimi yapan firmalar ve bölgemizde faaliyette bulunan bitkisel üretim kooperatifleri katıldı. Söz konusu toplantıya 58 bitkisel üretim kooperatifleri davet edilmiş olup toplantımıza 13 bitkisel üretim kooperatifi katılım gösterdi.

Projemizi ve yapmak istediklerimizi anlattığımız ilk toplantımızı kooperatiflerle birlikte yapmış olmamız kooperatiflere vermiş olduğumuz önemin göstergesi. Bu toplantı da özellikle çiftçi ve üreticilerimizin üye oldukları kooperatifleri aracılığıyla proje dahil olmalarının önemini vurguladık.

Atıl durumundaki Hazine Arazisi üzerinde proje tasarlandı. Çiftinin ve köylünün kullandığı 1 m2 arazi kullanılmadı. Tam tersi atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılması hedeflendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda Dikili İsmetpaşa Mahallesi’nde jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu ve tamamen tarımsal özelliğini yitirmiş bataklık arazinin tarıma kazandırılması amacıyla hiçbir şekilde ekilip biçilmeyen 3033 dekar büyüklüğünde hazine parsellerinde jeotermal kaynakla ısıtmalı modern teknolojik seraların kurulacağı bir proje geliştirildi.

Bu alan seçilirken 1 m2 dahi çiftçi arazisi alınmamış ve kamulaştırılmamıştır. Tamamen atıl ve bataklık durumundaki 7 adet maliye hazine arazisinin iyileştirilerek tarıma kazandırılması hedeflendi.

Dikili TDİOSB’nin Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesinin olması hedefleniyor.

Modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80.000 ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretiminin yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulması, yaklaşık 3.500 kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Projenin sahip olduğu yüksek istihdam özelliği ile bölgede tüm yıl boyunca devam eden üretim sayesinde işsizlik önemli oranda azalacak.

Bu proje ile bölge halkı iyi tarım uygulamaları konusunda tecrübe kazanacak, yurt içi ve yurt dışından bölgeye gelen alıcılar hem TDİOSB içinden hem de bölge çiftçisinden ve tüccarından alım yaparak bölgedeki tüm kesimlere dokunan bir proje olacak.

Dikili TDİOSB, tarıma yönelik yatırım yapmak isteyenlerle bünyesinde çiftçi ve köylüleri barındıran Tarım Kooperatifleri arasında bir köprü oluşturmak suretiyle Türkiye’ye örnek olabilecek bir model kurma çabasında.

Dikili TDİOSB olarak bölgemizde kooperatifleri sadece yatırımcı olarak görmek arzumuzun dışında bölgede yer alacak sera ve tarımsal sanayi firmaların tohum, fide, hammadde alışları ile yine bölgede yer alacak firmaların ürünlerinin satışında kooperatiflerle işbirliği yapılması hedefleniyor.

Böylelikle toplu satış ve toplu alışlarda kooperatiflerle işbirliği yapılmasını sağlayacağız ve bu işin yatırım kısmı ile küçük üretici kısmını kooperatifler eliyle bir araya getirebileceğiz.

Dikili TDİOSB’deki sera yatırımları topraksız, modern ve teknolojik seralar olması nedeniyle yatırım maliyeti yüksek işletmeler. Ancak bu işletmelerin üreteceği ürünler de yüksek kaliteli, iyi tarım uygulamalarına uygun ve katma değeri yüksek ürünler olup daha çok ihracata yönelik.

Dikili TDİOSB köylünün / çitçinin kullanmadığı tarıma elverişsiz arazinin topraksız tarım yöntemiyle tarıma kazandırma projesidir.

Dikili TDİOSB arazisinin hiçbir şekilde topraklı tarıma elverişli olmaması nedeniyle de topraksız sera projesi tasarlandı.

5403 numaralı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 3. maddesinin i) bendinde tarım dışı alanlardan şu şekilde bahsediliyor:

Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmış arazilerdir. Bununla birlikte Arazi Kullanım Kabiliyet (AKK) sınıflarına göre projeye konu araziler VII. ve VIII. Sınıf arazi grubunda olup hiçbir şekilde tarımsal faaliyetin yapılamayacağı arazi sınıfına girmektedir.

Projemizin uygulanacağı sazlık ve bataklık niteliğindeki araziler kanun ve Arazi Kullanım Kabiliyet (AKK) sınıflamasında dahi tarım yapılamayacak derecede kötü araziler konumunda.

Bu araziler, modern, teknolojik topraksız tarım uygulamaları yapılarak, geleneksel yöntemlerle yapılan bir tarımsal üretime göre 4 kat fazla ürün alınarak ülke ve bölge ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir rol üstlenecek.

Özetle Dikili TDİOSB’de yapılan yaş sebze ve meyve üretimi ile çiftçi ve köylünün yapmakta olduğu yaş sebze ve meyve üretimi aynı kulvarda ele alınmamalı.

Üretim teknikleri, ürün kalitesi, satış pazarları hepsi tamamen farklı. Bunların destek yöntemleri de farklı.

Dikili TDİOSB projesi kapsamında çiftçi ve köylüye verilen teşviklerin azaltılması suretiyle bu projeye yönlenmiş bir kamu kaynağı bulunmuyor.

Dikili TDİOSB projesi Devletin yatırım programına girmeden yatırımcıların özkaynakları ile bu projeyi gerçekleştirmek arzusunda.

Bu nedenle projenin altyapı harcamalarında kamunun kaynaklarının kullanılması söz konusu değil. Diğer taraftan projenin gerçekleşeceği alanda ekip biçilebilen, köylünün tarım yaptığı 1 m2 dahi alan bulunmuyor. Sahanın tamamı maliye hazinesi olup Dikili TDİOSB bu arazileri Milli Emlak Müdürlüğü’nden satın alacak.

Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küçük üretici ve çiftçilere yönelik desteklerini özetle şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği,
 • İyi Tarım Uygulamaları Desteği,
 • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği,
 • Organik Tarım Desteği,
 • Toprak Analizi Desteği,
 • Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği,
 • Çevre Amaçlı Tarım Arazi. Korun. (Çatak) Desteği,
 • Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,
 • Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği,
 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği,
 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Dikili’de çiftçiye yönelik bu desteklerin azaltılması veya Dikili TDİOSB’ye kanalize edilmesi söz konusu değil.

Son söz: Ülkemiz tarımını köylümüz, çiftçimiz, kooperatiflerimiz ve bu sektöre yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizle elbirliği ile kalkındırmak durumundayız.

Geçirdiğimiz pandemi süreci tarımsal üretimin ülkeler için ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ülkemiz tarımsal üretimin artması, çeşitlendirmesi, katma değerini yükseltmesi pek çok proje ile mümkün. Dikili TDİSOB bunlardan sadece bir tanesi.

Bu ve benzeri projeleri çiftçi ve köylüyü içermiyor diyerek algı yaratmak ülke ekonomisinin, tarımının ve sosyal refahın gelişmesine bir fayda vermeyecektir.

Üstelik Dikili TDİOSB açıklamamın başında yer aldığı üzere içerisinde pek çok üreticiyi barındıran kooperatifleri bu işin içerisinde yatırımcı olarak görmek istemekte, projede yer alan yatırımcıların alım satımlarında kooperatiflerle işbirliği yaparak bölge ve yöre üreticilerine katkı sağlamak arzusundadır.

İletişim Formu