Kurucu Ortaklar

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Bölgesi İzmir’in en köklü ve kuruluşlarının ortak hareket etme kültürü ile gerçekleştirdikleri en önemli projelerden biridir.

Proje kurucu ortaklarımız; İzmir Valiliği YİKOB, Dikili Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası’ından oluşmaktadır. Ortaklık oranları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.