Faaliyetler

DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2020 YILI FAALİYETLERİ

 • Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgemizin (Dikili TDİOSB) idari ve danışman kadrosu oluşturulmuş; ofis ortamı Ege Bölgesi Sanayi Odası 3. katında meydana getirilmiştir.
 • İzmir Kalkınma Ajansı destekli Dikili TDİOSB fizibilite raporu hazırlanmıştır.
 • Dikili TDİOSB’nin kurumsal kimlik çalışması yapılmış, web sayfası ve sosyal medya hesapları oluşturulmuş aktif şekilde kullanılmaktadır.
 • Dikili TDİOSB’nin Türkçe ve İngilizce tanıtım filmleri hazırlatılmıştır, web sayfamız ve youtube kanalı üzerinden yayımlanmıştır. Tanıtım filmi youtube üzerinden 2.441 kere izlenmiştir.
 • Dikili TDİOSB ilk geniş katılımlı toplantısını Bergama Ticaret Odası’nda tarımsal üretim yapan Birlik, Oda ve Kooperatiflerle Bergama Ticaret Odası ev sahipliğinde 07.02.2020 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dikili Kaymakamlığı, Dikili Belediyesi, Dikili ve Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İzmir Ziraat Odası, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası, Dikili ve Bergama’daki sera üretimi yapan firmalar ve bölgemizde faaliyette bulunan bitkisel üretim kooperatifleri katılmıştır. Söz konusu toplantıya 58 bitkisel üretim kooperatifleri davet edilmiş olup toplantımıza 13 bitkisel üretim kooperatifi katılım göstermiştir.
 • 22.02.2020 tarihinde bölgemizin çevresinde faaliyet gösteren Kuzeyfarm, Agrobay, Vegevital, YDA ve Mübay sera firmalarının sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle projemizle ve seracılık sektörüyle ilgili toplantı düzenlenmiştir.
 • Dikili TDİOSB olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşuna (OSBÜK) üye olunmuştur.
 • Bölgemiz sınırları içerisindeki 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar yaptırılıp 12.02.2020 tarihinde onaylatılmıştır.
 • Dikili TDİOSB’nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca 16.07.2020 tarihinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmış ve planlara işlenmiştir.
 • Dikili TDİOSB Genel Yerleşim Planı ve Üst Yapı Modül Projeleri 27.07.2020 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce onaylamıştır.
 • 29.07.2020 tarihinde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ÖZGENER’in ev sahipliğinde, İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER’e Dikili TDİOSB projemiz ve bölgedeki jeotermal enerjinin geleceği ile ilgili detaylı bir sunum yapılmış, bir çok konu detaylıca kendisine arz edilmiştir. Toplantı üç saati aşan bir sürede gerçekleşmiştir.
 • Dikili TDİOSB imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu 06.08.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.
 • Dikili TDİOSB’nin 1/100.000 ölçekli İzmir Manisa Çevre Düzeni Planında işlenmesi sağlanmış, revizyon plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27.10.2020 tarihinde onaylanmıştır.
 • Dikili TDİOSB’nin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce 01.12.2020 tarihinde teknik açıdan uygun görülmüştür.
 • Bölgemiz sahasının drone ile çekimi yapılmış, üç boyutlu arazi modellemesi yaptırılmıştır.
 • Bölgemiz sınırlarında kalan arkeolojik SİT olan parseller için İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden onayları alınmış, ifraz işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İzmir-Çanakkale bölünmüş karayolunda kalan parsellerin ifraz işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 • Bölgemiz sınırları içerisinde kalan hazine mülkiyet üzerinde yer alan 20’yi aşkın haciz, şerh ve rehinler kurumlar ve İcra Daireleri tarafından kaldırılmıştır. Kadastro ölçümleri yeniden yaptırılmış ve yeni tapular 16.11.2020 tarihinde çıkartılmıştır.
 • Arazilerin 4562 sayılı OSB Kanunun 4. Maddesi gereğince harca esas değer üzerinden satın alma talebi 01.12.2020 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.
 • Jeotermal ve soğuk su arama ile çalışmalara başlanılmıştır. Bölgede yer alan kuyu sahibi sera firmaları ve Dikili Jeotermal A.Ş. ile sahadaki jeotermalin merkezi yönetim ile kullanılması için görüşmeler yapılmıştır.
 • 22.10.2020 tarihinde Dikili Kaymakamı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Faruk Güngör, Dikili Belediye Başkanı ve Denetim Kurulu Üyemiz Adil Kırgöz, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Osman Öğmen, Yönetim Kurulu Üyemiz Hayrettin Uçak, Bergama Ticaret Odası Başkanı ve Denetim Kurulu Üyemiz Fikret Ürper ile jeotermal kuyu sahibi olan Agrobay, YDA ve Vegevital Seracılık firma yetkilileri ve Dikili Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Murat Durak katımıyla Dikili’nin Jeotermal Yol Haritası toplantısı düzenlenmiştir.
 • 1.323 hektar büyüklüğünde jeotermal arama ruhsatı Dikili TDİOSB adına alınmış, 7 adet jeotermal arama ruhsatı da alınmak üzeredir. Jeotermal araştırmalar kapsamında MTA Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği YİKOB, İzmir Jeotermal A.Ş., DEÜ Deprem Araştırma Merkezi ile görüşülmüş şu an Genel Jeoloji Haritası ve Tektonizma haritası hazırlanmak üzeredir. Akabinde jeotermal sondaj noktalarının belirlenmesi için MT ve sismik çalışmaları gerçekleştirilerek arazinin jeotermal modellemesi tekrar çıkartılacaktır.
 • Bölgede ısı enerjisi için jeotermal kaynak kullanımı yanında bölgemiz içinde güneş enerji santrali, biyogaz tesisi, iç tüketime yönelik elektrik ihtiyacını karşılamak için ise rüzgar enerji santrali ön fizibilite ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.
 • Sürdürülebilir enerji kaynakları yanında yedek ve emniyet enerji kaynağı olarak gördüğümüz doğalgazın Dikili’ye ulaştırılması için BOTAŞ nezdinde girişim ve çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Bölgemiz içerisinde Vodafone ile işbirliğinde meteoroloji istasyonu kurulmuş, tüm meteorolojik veriler kayıt altında tutulmakta ve canlı erişim sağlanabilmektedir.
 • Bölgemiz sınırları içerisinde kalan DSİ mülkiyetindeki kurutma kanalları içerisinde bulunan sazlıklar DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tahtalı Deresi’ne kadar temizletilmiş, kanalların akışkanlığı sağlanmıştır. Sazlıkların tekrar çıkmaması için doğaya zarar vermeden ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.
 • Dikili TDİOSB’nin ihtiyacı olan kullanma suyunun tedariği için hidrojeolojik etüd çalışmasının teknik şartnamesi hazırlanmış, ihaleye çıkılmak üzeredir. Ayrıca bölgede mevcut verimli kuyuların sahiplenilmesi için araştırmalar yapılmaktadır. Uzun vadede yapılacak olan Geyikli Barajı’ndan su temini sağlayabilmek amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.
 • Ön talep toplama sürecinde kapasitemiz 1.823.000 m2 olan sera parsellerine 104 şirket/kooperatif ve 70 şahıs, toplam 10.683.000 m2 talep gelmiştir. Kapasitemiz 315.000 m2 olan sanayi parsellerine ise 55 şirket/kooperatif, 19 şahıs toplam 2.089.000 m2 talep gelmiştir. 30.09.2020 tarihinde bölge müdürlüğümüz tüm ön başvuru yapanları kayda çağırmıştır. Buna göre ön başvuru sahiplerine 15.12.2020 tarihine kadar sera parselleri için m2’si 37,50 TL, sanayi parselleri için m2’si 50,00 TL para yatırarak nihai başvuru yapmaları duyurulmuş, paralarını ödemek suretiyle başvuru yapanlar ön katılımcı olarak kayıt edilmiştir.
 • Dikili TDİOSB’nin altyapı projeleri hazırlanması amacıyla teknik şartname ve ihale dosyası hazırlıkları yapılmaktadır.
 • Dikili TDİOSB’nin hedefi 2021 yılının ikinci yarısında altyapı inşaatlarına başlamak ve 2023 yılı sonunda sera ve sanayi parsellerini sahiplerine teslim etmektir.
 • Dikili TDİOSB’nin Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, ısıtma için yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesinin olması hedeflenmektedir. Modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80.000 ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretiminin yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulması, 3.500 kişiye istihdam sağlaması planlanmaktadır.